كتابخانه مركزي بنياد ايران‌شناسي
جستجو
پيوندهاي مفيد

به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود در كتابخانه بنياد ايران‌شناسي، حفظ و نگهداري منابع و به كارگيري روش‌هاي هماهنگ در ارائه خدمات كتابخانه‌اي به كاربران، اين آيين‌نامه در 8 ماده و 10 تبصره به شرح ذيل تنظيم شده است.

ماده 1. شرايط عضويت در کتابخانه:

الف: اعضاء دائم :

دانشجويان، پژوهشگران، استادان و همکاران بنياد ايران‌شناسی می‌توانند با ارائه مدارک زير از منابع کتابخانه استفاده کنند:

الف ـ ارائه معرفی‌نامه از مدير گروه آموزشی يا معاونت‌های مربوط

ب ـ 2 قطعه عکس 4*3

ج - تکميل فرم تقاضاي عضويت دائم

ب: اعضاء موقت:

دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته‌های مرتبط با حوزه‌های تخصصی ايران‌شناسی شامل؛ رشته‌هاي علوم انساني و ساير رشته‌های مربوط به ايران‌شناسی با تشخيص کتابخانه تخصصی، به مدت شش ماه با ارائه مدارك زير به عنوان عضو موقت کتابخانه پذيرفته می‌شوند.

الف ـ 2 قطعه عکس 4*3

ب ـ تکميل فرم تقاضاي عضويت موقت

ج ـ دانشجويان با ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه مربوطه و کارت شناسائی معتبر

دـ فارغ‌التحصيلان با ارائه دانشنامه فارغ التحصيلی و تصوير آن و يا معرفی‌نامه از محل کار، به همراه کارت شناسائی معتبر

تبصره 1- ثبت کدملی و کدپستی ده رقمی در فرم عضويت الزامی است.

تبصره 2- همه اعضا موظف به رعايت مفاد مقررات كتابخانه و امضاء آن مي‌باشند.

ماده 2: اعتبار عضويت

2-1- اعتبار كارت عضويت براي دانشجويان تا پايان اشتغال به تحصيل است.

2-2- اعتبار كارت عضويت براي اساتيد و كاركنان تا زمان اشتغال به كار در بنياد است.

2-3- اعتبار كارت عضويت براي اعضاي موقت شش ماه مي‌باشد كه در صورت لزوم قبل از اتمام اعتبار مي‌توانند نسبت به تمديد آن اقدام نمايند

ماده 3: شرايط امانت

3-1- امانت کتاب‌هاي چاپي برای اعضاي دائم، حداکثر تا 5 عنوان و به مدت 15 روز امكان پذير است.

3-2- امانت کتاب‌هاي چاپي برای اعضای موقت به کلی ممنوع است. اين اعضاء می‌توانند از منابع کتابخانه در سالن مطالعه استفاده نمايند.

3-3- كتاب‌هاي مرجع، پايان‌نامه‌ها، نشريات ادواری، اسناد، گزارش‌ها و مواد ديداري - شنيداري فقط در سالن کتابخانه به امانت داده می‌شوند و خروج آنها از تالار مطالعه بکلی ممنوع است

3-4- تالار مرجع کتابخانه با مخزن باز اداره می‌شود. لذا اعضا می‌توانند هم زمان 2 جلد کتاب مرجع را برای مطالعه از قفسه خارج نمايند و در صورت نياز بيشتر، ضمن هماهنگی با کتابدار مرجع از امکانات بيشتری برخوردار شوند.

3-5- در صورتی که کتاب امانت گرفته شده در مهلت مقرر بازگردانده و يا تمديد نشود، كتابخانه از امانت دوباره كتاب خودداري كرده و عضو مذكور تا دو هفته از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد بود.

3-6- اعضاء می‌توانند امانت کتاب را در صورت عدم تقاضا، تمديد کنند.

3-7- كتاب فقط به دارنده كارت امانت داده مي‌شود.

3-8- در صورت مفقود شدن کارت عضويت، مراتب سريعا به کتابخانه اطلاع داده شود.

تبصره 1 ـ اساتيد، پژوهشگران و کارشناسان بنياد با ارائه معرفی‌نامه از مسئول بخش می‌توانند منابعي را که از آنها بيش از يک نسخه در كتابخانه موجود است و بعنوان ابزار کار پژوهشگر محسوب می‌شود، برای استفاده طولاني مدت به امانت ببرند.

تبصره 2- كتابهاي كمياب و ناياب (كه با برچسب زرد مشخص شده‌اند)، امانت داده نمي‌شوند و امكان مطالعه آنها فقط در سالن امكان پذير است

تبصره 3- اگر فردي منابع كتابخانه را بدون اطلاع مسئول ميز امانت از سالن خارج کند، به مسئولان ذیربط معرفی و از تمامي خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.

تبصره 4- دريافت و استفاده از منابع براي اعضاء موقت كتابخانه فقط با تحويل كارت شناسايي معتبر به مسئول ميز امانت و در محل سالن مطالعه امكان پذير است.

ماده 4: مفقود شدن منابع

4-1- در صورت مفقود شدن كتاب و يا آسيب رساندن به آن، امانت گيرنده موظف است اصل کتاب را تهيه و به کتابخانه تحويل نمايد .

تبصره 1- تا زمان جبران خسارت، منابع جدید به فرد مذكور امانت داده نمی‌شود.

تبصره 2- جبران خسارت از طریق ارائه نسخه كپي از اصل كتاب مورد تائيد نيست.

ماده 5 ـ شرايط استفاده از سالن مطالعه

5-1ـ مجموعه آثار و منابع کتابخانه جهت خدمات فرهنگي، علمي و پژوهشی فراهم گرديده است، لذا تلاش در حفظ و نگهداری منابع و تجهيزات کتابخانه‌ الزامی است.

5-2- استفاده از کتابخانه فقط برای اعضا مجاز است.

5-3- رعایت سکوت و نظم هنگام مطالعه الزامي است.

5-4- رعايت شئونات فرهنگی، ديني و اجتماعي در محيط کتابخانه الزامی است.

5-5- خوردن، آشامیدن، صحبت با تلفن همراه و استعمال دخانیات در محل کتابخانه ممنوع است.

5-6- ورود به مخزن کتابخانه ونشريات به هر دليل ممنوع است.

5-7- هرگونه عكسبرداري از منابع كتابخانه بدون داشتن مجوز ممنوع است.

5-8- مراجعه‌کنندگان مي‌بايست قبل از ورود به کتابخانه كيف و ديگر وسايل شخصی (از جمله تلفن همراه) خود را در كمدهاي موجود در خارج از تالار مطالعه قرار دهند.

ماده 6-شرايط استفاده از خدمات تکثير

6-1- اعضا كتابخانه مجاز به استفاده از امكانات كپي و پرينتر حداكثر تا سقف 20 برگ در روز مي باشند.

6-2- هزينه تكثير و كپي از منابع، براساس تعرفه تعيين شده انجام مي پذيرد كه ابتداي هر سال، مشخص و به اطلاع مراجعه كنندگان مي رسد.

6-3- صدور مجوز كپي منابع بر عهده مسئول ميز امانت است.

6-4- كپي از تمامي منابع مجاز، منوط به دريافت فرم درخواست كپي از ميز امانت و تحويل آن به واحد تكثير مي‌باشد.

تبصره 1- واحد تكثير از نسخه برداري از منابع فاقد فرم درخواست كپي معذور است.

تبصره 2- تصوير برداري و تهيه هر نوع كپي از دايره‌المعارفها و كتابهاي قديمي يا نفيس فقط تحت شرايط خاص و با هماهنگي مسئول كتابخانه امكان پذير است .

ماده 7- شرايط استفاده از اينترنت

7-1- به دليل محدوديت سامانه‌های رايانه در تالار مطالعه، در صورت حضور کاربران متعدد، مراجعه-کنندگان می‌توانند با هماهنگی کتابدار در زمان‌هاي تعيين شده از اينترنت استفاده نمايند.

7-2- حق تقدم استفاده از اينترنت با اعضای دائمي است.

ماده 8- تسويه حساب

8-1- اعضاي كتابخانه در هنگام تسويه حساب لازم است كارت عضويت خود را به كتابخانه تحويل دهند.

8-2- تاييد برگه تسويه حساب اعضاي كتابخانه منوط به ارائه فرم تاييد شده مسئول ميز امانت و نشريات است.