كتابخانه مركزي بنياد ايران‌شناسي
جستجو
پيوندهاي مفيد

پیوند به پايگاه هاي اطلاعاتي

ردیف عنوان پايگاه آدرس سايت وضعيت اشتراك و دسترسي
1 پايگاه اطلاعات نشريات كشور www.magiran.ir اشتراك كتابخانه
2 پرتال جامع علوم انساني www.ensani.ir رايگان
3 مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي www.sid.ir رايگان
4 پايگاه اطلاع رساني كتابخانه هاي ايران www.lib.ir رايگان
5 پايگاه مجلات تخصصي نور www.noormags.com فاقد اشتراک
6 پايگاه استنادي علوم جهان اسلام isc.gov.ir رايگان
7 مجلات دسترسی آزاد www.doaj.org
8 درگاه كنسرسيوم محتواي ملي icnc.ir/index.aspx?pid=1
9 سيكا http://sika.iau.ir/portal/ جستجو در فهرست پایان نامه های دانشگاه ازاد اسلامی