كتابخانه مركزي بنياد ايران‌شناسي
جستجو
پيوندهاي مفيد

سوالات متداول (FAQ)

1. شرايط عضويت کتابخانه چيست؟

دانشجويان، پژوهشگران، استادان و همکاران بنياد ايرانشناسی میتوانند با ارائه معرفی‌نامه از مدير گروه آموزشی يا معاونت¬های مربوط، یک قطعه عکس 4*3 و تکميل فرم تقاضاي عضويت دائم و دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته‌های مرتبط با حوزه‌های تخصصی ايرانشناسی شامل؛ رشته¬هاي علوم انساني و ساير رشته‌های مربوط به ايران‌شناسی با تشخيص کتابخانه تخصصی، به مدت شش ماه با ارائه 2 قطعه عکس 4*3 و تکميل فرم تقاضاي عضويت موقت - دانشجويان با ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه مربوطه و کارت شناسائی معتبر و فارغ‌التحصيلان با ارائه دانشنامه فارغ التحصيلی و تصوير آن و يا معرفی‌نامه از محل کار، به همراه کارت شناسائی معتبر از منابع كتابخانه استفاده نمايند.

2. شرايط به امانت بردن منابع در كتابخانه چگونه است؟

امانت کتاب¬هاي چاپي برای اعضاي دائم، حداکثر تا 10 عنوان و به مدت 15 روز امكان پذير است. امانت کتاب¬هاي چاپي برای اعضای موقت به کلی ممنوع است. اين اعضاء می¬توانند از منابع کتابخانه در سالن مطالعه استفاده نمايند.

3. هزينه عضويت در کتابخانه به چه ميزان است؟

هيچ‌گونه هزينه¬اي جهت صدور کارت عضويت و استفاده از منابع در کتابخانه بنياد ايرانشناسي دريافت نمي‌شود.

4. چه مدارکي از کتابخانه به امانت داده نمي شود؟

كتاب¬هاي مرجع، پايان¬نامه¬ها، نشريات ادواری، اسناد، گزارش¬ها و مواد ديداري - شنيداري فقط در سالن کتابخانه به امانت داده می‌شوند و خروج آنها از تالار مطالعه بکلی ممنوع است.

تبصره- دريافت و استفاده از منابع براي اعضاء موقت كتابخانه فقط با تحويل كارت شناسايي معتبر به مسئول ميز امانت و در محل سالن مطالعه امكان پذير است.

5. برای تسویه حساب از کتابخانه مرکزی چه مراحلی را طی نمایم؟

تاييد برگه تسويه حساب اعضاي كتابخانه منوط به ارائه فرم تسويه تاييد شده مسئول ميز امانت و نشريات است.

6. آيا شخصي که با کتابخانه تسويه حساب کرده مي¬تواند دوباره عضو کتابخانه شود؟

اعضاء دائم پس از تسويه حساب مي¬توانند مطابق با مقررات و با هماهنگي مسئول ميز امانت، مجددا با عنوان عضو موقت به عضويت كتابخانه درآيند. بديهي است امانت منابع به اين اعضا مشمول قوانين اعضا موقت خواهد بود.

7. نظام رده‌بندی و سيستم کتابخانه چیست ؟

رده‌بندي كتابخانه بر اساس نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره ((LC انجام گرفته است. سيستم مخازن اصلي و نشريات به صورت بسته اداره مي¬شود. براي سهولت دسترسي مراجعان به منابع مرجع، اين بخش با مخزن باز اداره مي¬شود.

8. آرشیو مجلات چاپی چگونه قابل دسترسی است؟

بخش اسناد و نشریات به صورت قفسه بسته اداره می¬شود. مراجعان مي¬توانند با ارائه برگه درخواست نشريه، منبع مورد نظر را از كتابدار بخش دريافت نمايند. تهیه نسخه کپی از نشريات طبق مقررات امکان‌پذیر است.

9. دستیابی به پایان نامه‌ها چه شرایطی دارد؟

كاربران مي¬توانند از طريق جستجو در بانك كتابخانه و ارائه برگه درخواست به مسئول بخش مرجع، مدرك مورد نظر خود را دريافت نمايند. تهیه كپي از پایان¬نامه¬ها، طرح¬های پژوهشی و مواد الکترونیکی (نسخه اصلی) طبق مقررات امکان‌پذیر نیست.

10. در صورت مفقود شدن کتاب اماني چه بايد کرد؟

در صورت مفقود شدن كتاب و يا آسيب رساندن به آن، امانت‌گيرنده موظف است اصل کتاب را تهيه و به کتابخانه تحويل نمايد.

تبصره 1-تا زمان جبران خسارت، منابع جدید به فرد مذكور امانت داده نمی¬شود.

تبصره 2- جبران خسارت از طریق ارائه نسخه كپي از اصل كتاب مورد تائيد نيست.

11. آيا امكان تصویربرداری از كتابها و منابع وجود دارد؟

تصويربرداري و تهيه هر نوع كپي از دايره¬المعارفها و كتابهاي قديمي يا نفيس فقط تحت شرايط خاص و با هماهنگي مسئول كتابخانه امكان‌پذير است.

12. ساعت كار كتابخانه تا چه ساعتي است؟

شنبه تا دوشنبه از ساعت 8 الي16 (از ساعت 12 الی 13 جهت صرف نهار و فریضه نماز سالن مطالعه تعطیل است).